Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Η δωρεά οργάνων στις νέες άδειες οδήγησης


 Πρόβλεψη να αναγράφεται στις νέες πλαστικές (πολυανθρακικές) άδειες οδήγησης, κατά πόσον ο κάτοχος της άδειας έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι δωρητής οργάνων, περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό τους. Αυτό αναφέρεται στα έγγραφα για τον νέο ανάδοχο που θα αναλάβει την έκδοσή τους για την επόμενη πενταετία, με έναρξη την ερχόμενη χρονιά.

Θα υπάρχει και ειδικός χώρος για αναγραφή θεμάτων που αφορούν τον οδηγό

σε σχέση με την οδική ασφάλεια, όπως η ποινή στέρησης άδειας, οι βαθμοί ποινής κ.ά.

Την ίδια στιγμή, περιλαμβάνει και πρόβλεψη ώστε να μπορεί, αν αποφασιστεί σε επόμενο στάδιο, να τοποθετηθεί και μικροτσίπ στις νέες άδειες οδήγησης. Η πρόβλεψη για δυνατότητα τοποθέτησης μικροτσίπ, περιλαμβάνεται στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, γι' αυτό και προβλέπεται και στις κυπριακές άδειες οδήγησης.

Πρόσθετα, για τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για να αναγράφονται οι υποχρεωτικές περιοδικές εκπαιδεύσεις. Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό είναι πολύ απομακρυσμένο για τα επόμενα χρόνια, εφόσον μέχρι τώρα καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει τοποθετήσει μικροτσίπ στις άδειες οδήγησης, εξηγεί στον «Φ» ο αναπληρωτής διευθυντής του ΤΟΜ, Γιάννης Νικολαΐδης.

Η σύμβαση για τις πλαστικές άδειες οδήγησης, που υπογράφτηκε από ρουμάνικη εταιρεία, λήγει τον ερχόμενο Αύγουστο και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει αποφασίσει να προκηρύξει από τώρα τον διαγωνισμό, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω παρατάσεων, προσφυγών κ.τ.λ. αλλά και να έχει ο ανάδοχος επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Το ΤΟΜ εκτιμά ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια θα εκδίδονται περίπου 60.000 άδειες οδήγησης ανά χρόνο, όσες δηλαδή εκδίδονται περίπου ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Οι άδειες οδήγησης με βάση τις προβλέψεις των εγγράφων του διαγωνισμού, θα εκδίδονται σε 24 σημεία σε ολόκληρη την Κύπρο και συγκεκριμένα, στα γραφεία του ΤΟΜ σε κάθε επαρχία, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα ταχυδρομεία. Για τη χρήση των συστημάτων έκδοσης άδειας οδήγησης, θα εκπαιδευτούν συνολικά 50 κρατικοί λειτουργοί. Ο εξοπλισμός θα αντικαθίσταται με νεότερες εκδόσεις κάθε 42 μήνες, ώστε να είναι πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας.

Για να εκδοθεί η άδεια οδήγησης, ο αιτητής συμπληρώνει την προκαθορισμένη αίτηση, φωτογραφίζεται και υπογράφει ή σαρώνεται η φωτογραφία και υπογραφή του. Τον εξοπλισμό, δηλαδή τη φωτογραφική, τη συσκευή ψηφιοποίησης της υπογραφής και τον σαρωτή για κάθε κέντρο έκδοσης άδειας οδηγού, όπως και το σύνολο του λογισμικού, τα παρέχει ο ανάδοχος. 

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και παρακολουθεί το στάδιο που βρίσκεται η κάθε άδεια οδήγησης που εκδίδεται, από τη στιγμή της υποβολής αίτησης μέχρι την έκδοση και παράδοσή του στον κάτοχό της. Προβλέπονται εξαιρετικά ασφαλείς διαδικασίες σε τρεις τομείς. Την ψηφιακή διακίνηση, επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων και φωτογραφιών των κατόχων των αδειών οδήγησης. Τη διακίνηση των ίδιων των πλαστικών αδειών οδήγησης από την εκτύπωσή τους μέχρι την παράδοσή τους στους κατόχους. Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά αποτροπής αντιγραφής ή παραχάραξης τους. 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών κατά της παραχάραξης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι το κυρίως σώμα των καρτών δεν αντιδρά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης, το σχέδιο ασφαλείας του φόντου, προορισμένο να ανθίσταται στην παραποίηση με σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή, και για το οποίο χρησιμοποιείται η εκτύπωση με ιριδισμό με πολύχρωμες μελάνες ασφαλείας και με θετική και αρνητική εκτύπωση των συμπλέκτων κυματοειδών γραμμών. Θα περιέχει περίπλοκες γραφικές παραστάσεις σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωματισμούς και θα περιλαμβάνει και μικροσκοπική γραφή.

Πρόσθετα θα περιλαμβάνει μεταβλητά οπτικά στοιχεία που παρέχουν επαρκή προστασία κατά της αντιγραφής και αλλοίωσης της φωτογραφίας και εγχάρακτο μέσω λέιζερ, ολογραφικό χαρακτηριστικό το οποίο θα εμφανίζεται όταν η άδεια τεθεί υπό κλίση σε διάφορες κατευθύνσεις. Τα απτικά χαρακτηριστικά σύμβολα ή σχέδια που θα χαράσσονται στην κάρτα θα οριστούν επίσης από την αναθέτουσα Αρχή. Ένα σχέδιο με μικρά ακανόνιστα σχήματα, θα τυπώνεται στο φόντο σε δύο χρώματα.

Το σχέδιο θα καθοριστεί από την αναθέτουσα Αρχή. Απτά χαρακτηριστικά σχήματα θα τοποθετηθούν στη κάρτα τα οποία θα γίνονται αισθητά όταν το δάκτυλο περνάει πάνω από την επιφάνεια της κάρτας. Η φωτογραφία και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά σχέδια σύμβολα, γράμματα θα είναι σε εσωτερικά επίπεδα της πολυανθρακικής κάρτας χαραγμένα με λέιζερ.

Νέα φωτογραφία κάθε 15 χρόνια 

Η φωτογραφία και η υπογραφή στις πλαστικές άδειες οδήγησης, θα έχουν ισχύ 15 χρόνια, εκτός αν ο κάτοχός της άδειας ζητήσει νωρίτερα την αντικατάστασή της, οπόταν και θα εκδίδεται νέα άδεια.

Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τις νέες άδειες οδήγησης μέσα σε 10 μέρες το πολύ από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Είναι προφανές ότι ο μέγιστος χρόνος των 10 ημερών, καθορίστηκε δεδομένου ότι επιτρέπεται ο ανάδοχος να έχει τον εξοπλισμό εκτύπωσης σε άλλη χώρα - μέλος της ΕΕ, οπότε χρειάζεται και ο χρόνος αποστολής της άδειας στην Κύπρου, κάτι που συμβαίνει και τώρα.

Ωστόσο, ο ανάδοχος έχει πάντοτε γραφείο υποστήριξης στην Κύπρο τόσο για τη διαχείριση των αιτήσεων και των αδειών όσο και για τεχνική υποστήριξη των συστημάτων. Αξιοσημείωτη είναι και η απαίτηση στους όρους του διαγωνισμού, όπως οι άδειες οδήγησης να εκδίδονται με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Οι άδειες οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1, και ΒΕ θα έχουν ισχύ 15 χρόνια. Οι άδειες των κατηγοριών C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, και D1E, θα έχουν ισχύ για 5 χρόνια. Όταν ο αιτητής συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του, η άδεια οδήγησης εκδίδεται για χρονική διάρκεια μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Για αιτητές 70 ετών και άνω, η ανανέωση θα γίνεται για διάστημα τριών ετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To dwrea-zois.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.