Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Κραυγή αγωνίας στον πρωθυπουργό από 650 ασθενείς στη Θεσσαλονίκη

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών και μεμονωμένοι ασθενείς πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο. Έγραψαν ένα υπόμνημα προς τον πρωθυπουργό της χώρας, ενημέρωσαν ασθενείς και το έστειλαν στον παραλήπτη με 650 υπογραφές. Μια απαίτηση που απαιτεί δικαίωση ταχύτατα.


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 Σας απευθύνουμε την επιστολή αυτή ενθαρρυμένοι από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε την πανδημία του κορωνοϊού και την δήλωσή σας για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του ΕΣΥ. . Είμαστε̽ ασθενείς ή πρώην ασθενείς αιματολογικών νοσημάτων, μεταμοσχευμένοι ασθενείς, ασθενείς προς μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ασθενείς που υποβληθήκαμε ή πρόκειται να υποβληθούμε σε θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα, ασθενείς που υποβληθήκαμε ή επιθυμούμε να υποβληθούμε σε γονιδιακή θεραπεία και σύλλογοι ασθενών. 

Μας ενώνουν πολλά, ένα, όμως, είναι κυρίαρχο. Η εξασφάλιση κατάλληλων και επαρκών συνθηκών νοσηλείας και χώρων εφαρμογής των σωτήριων νέων θεραπειών. . Μέσα στην ατυχία μας, θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό, επειδή βρεθήκαμε κατά τύχη ή κατ’ επιλογή στην φροντίδα της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Το επίπεδο υπηρεσιών της είναι διεθνούς επιπέδου, συγκρίνεται με τις καλύτερες κλινικές της Ευρώπης. Διαθέτει Αιματολογικό Τμήμα, Μονάδα Μεταμόσχευσης, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων και εξειδικευμένα εργαστήρια. Διακρίνεται, εκτός από το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο, για τη μεγάλη ερευνητική της δραστηριότητα. Όλο το προσωπικό είναι καλά καταρτισμένο και πάντοτε ενημερωμένο.

. Υπάρχει κάτι ακόμη, πολύ σπουδαίο, που μας κάνει τυχερούς και ικανοποιημένους. Η συμπεριφορά όλων, ιατρών, νοσηλευτών και του συνόλου του προσωπικού, είναι άψογη. Βαθιά ανθρώπινη, εμψυχωτική, με καλή διάθεση και χαμόγελο, παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και τη μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ελλείψεις σε προσωπικό και έλλειψη κατάλληλων και επαρκών χώρων. Παρά τις καθημερινές προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι -και ιδιαίτερα ο Διευθυντής τους κ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος- για ποικίλα θέματα, οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε κατάλληλη στέγη αποτελούν τροχοπέδη για τις υπηρεσίες που απαιτούν οι ασθένειες και οι εξελίξεις. . Πολλοί από μας νοσηλευτήκαμε και νοσηλευόμαστε σε ακατάλληλους χώρους άλλων κλινικών, με κίνδυνο για την υγεία μας. Το 2019 διενεργήθηκαν 121 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων, πολύ περισσότερες από κάθε άλλο κέντρο στην Ελλάδα. Στην Μονάδα Μεταμόσχευσης 2 μονόκλινα δωμάτια είναι κλειστά, επειδή δεν υπάρχουν 10 ακόμη νοσηλευτές! Φέτος, σταθερά χορηγείται εκεί μία θεραπεία CAR-T λεμφοκυττάρων ανά μήνα. Η Μονάδα Μεταμόσχευσης έχει, επίσης, επιλεγεί για εφαρμογή Γονιδιακής Θεραπείας στη Μεσογειακή Αναιμία. Πώς θα γίνουν όλα αυτά χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και χωρίς τους κατάλληλους χώρους; .

Σας ζητάμε με τον εντονότερο ανθρώπινο τρόπο, που απορρέει από τις περιστάσεις, τη σοβαρότητα των ασθενειών μας και την αναγκαία ποιότητα των υπηρεσιών, να δώσετε οριστικό τέλος στα προβλήματα αυτά εγκρίνοντας, το ταχύτερο, το Κτήριο Γονιδιακών και Κυτταρικών Θεραπειών και των εξειδικευμένων εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής και προσθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό. Για το Κτήριο υπάρχει έτοιμη προμελέτη! . Το Κτήριο θα βελτιώσει της συνθήκες νοσηλείας όλων μας, που τώρα εξ ανάγκης φιλοξενούμαστε σε άλλες κλινικές, θα προσφέρει λύση στο πρόβλημα όλης της χώρας για κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες (τα επόμενα έτη θα αυξηθούν κατά πολύ οι ενδείξεις εφαρμογής και οι υποψήφιοι ασθενείς) και θα δώσει ζωτικό χώρο ανάπτυξης των εξειδικευμένων εργαστηρίων που στηρίζουν τη νοσηλεία ασθενών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο! . Εμείς, οι τωρινοί και οι μελλοντικοί ασθενείς, θα σας είμαστε ευγνώμονες! . ̽Συναινώ να αποσταλούν τα στοιχεία μου στον πρωθυπουργό.


Στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, γίνεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου μια σπουδαία δουλειά πάνω σε αυτό τον τομέα. Ο κ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, διευθυντής του αιματολογικού τμήματος του νοσοκομείου συνοψίζει όσα έγιναν: Είμαστε όλοι συγκινημένοι, μεταμοσχεύσαμε 3 ασθενείς και συνολικά ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων που διενεργήσαμε ανήλθε στις 2010. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ για την χώρα μας. Τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποιούμε 90-121 μεταμοσχεύσεις ετησίως. . Οι ασθενείς προέρχονται από όλη την επικράτεια και την Κύπρο. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε μεγάλα ιατρικά περιοδικά και παρουσιάζονται σε συνέδρια εγχώρια και του εξωτερικού. Από τα καλύτερα που υπάρχουν διεθνώς.

 . ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
.
 Πρώτη διενέργεια μεταμοσχεύσεων μυελού οστών στην Ελλάδα στα πλαίσια οργανωμένης Μονάδας, τόσο αυτόλογης (1985) όσο και αλλογενούς (1990). . Πρώτη φορά χρησιμοποίηση στην Ελλάδα αλλογενών μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυττάρων από το αίμα αντί του μυελού (1995).

Πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποίηση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων στη θεραπεία προϊούσας μορφής Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (1995). Η πλειονότητα των εξειδικευμένων κέντρων της αλλοδαπής εφάρμοζε για πολλά έτη το πρωτόκολλο ”Παπανικολάου”. Σε αρκετά εφαρμόζεται ακόμη.
 .
 Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα εξωσωματικής φωτοθεραπείας.
.
 Πρώτη φορά διεθνώς αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας συλλογής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία, στα πλαίσια του προγράμματος εφαρμογής γονιδιακής θεραπείας σε ασθενείς με μεσογειακή λευχαιμία.
 
. Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα γονιδιακής θεραπεία σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης. Τα τροποποιημένα αιμοποιητικά κύτταρα χορηγούνται μέσω αυτόλογης μεταμόσχευσης.
 
. Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα εγχύσεων λεμφοκυττάρων του δότη κατά 3 ιών μετά από εναλλακτικές μεταμοσχεύσεις με in house παρασκευή από τη GMP-Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της Κλινικής μας. 

. Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα -και από τους πρώτους διεθνώς- των αναστολέων συμπληρώματος στη θεραπεία θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας μετά τη μεταμόσχευση. Αυτό προέκυψε μετά και από δική μας πρωτοπόρα εργαστηριακή και κλινική μελέτη του συμπληρώματος στην θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια μετά την αλλογενή μεταμόσχευση. .

Πρώτη Μονάδα στην χώρα μας που λειτουργεί από το 2013 με την ειδική διεθνή διαπίστευση JACIE. . Τα βραβεία πολλά και σημαντικά, εντός και εκτός της χώρας


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ .

 Όλα αυτά έγιναν κατορθωτά χάρις στις επίμονες και επίπονες προσπάθειες πολλών ανθρώπων: α) των εργαζομένων στη Μονάδα και την Κλινική, ιατρών, νοσηλευτών, βιολόγων, τεχνολόγων και άλλων β) ιατρών και άλλων εργαζομένων όλων των Τμημάτων του νοσοκομείου γ) ιατρών άλλων νοσοκομείων δ) του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ που δώρισε το κτήριο, όπου λειτουργεί η Μονάδα ε) των πολλών δωρητών για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και της συντήρησης του κτηρίου στ) των Διοικήσεων του νοσοκομείου και άλλων υψηλοτέρων αρμοδίων. . Αποτίοντας ελάχιστο ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ θα αναφέρω κάποιους ανθρώπους που διαδραμάτισαν ή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη και εξέλιξη της Μονάδας. .
 Αθανάσιος Φάσσας, πρώτος Διευθυντής της Κλινικής, ανάπτυξε το πρόγραμμα αυτόλογων μεταμοσχεύσεων το 1985.

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος επέστρεψε το 1990 από το Λονδίνο και ανάπτυξε το πρόγραμμα των αλλογενών μεταμοσχεύσεων. 

. Ιωάννα Σακελλάρη ανέλαβε την υπευθυνότητα της Μονάδας όταν έγινα Διευθυντής το 1998. .

 Γιώργος Δούρβας και κατόπιν ο Δαμιανός Σωτηρόπουλος ως υπεύθυνοι του τμήματος συλλογής και επεξεργασίας μοσχευμάτων 

. Ευαγγελία Γιαννάκη, υπεύθυνη της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, για την ενασχόλησή της με εναλλακτικές μεταμοσχεύσεις, την ειδική επεξεργασία μοσχευμάτων και τη γονιδιακή θεραπεία και Αναστασία Παπαδοπούλου για την έρευνά της στην Κυτταρική θεραπεία

. . Ιωάννης Μπάτσης ως υπεύθυνος των εξωτερικών ιατρείων μεταμόσχευσης, πριν από αυτόν ο Παναγιώτης Καλογιαννίδης,

 Δέσποινα Μαλλουρή η ιατρός της Μονάδας που παρακολουθεί τους ασθενείς την περίοδο της μεταμόσχευσης

, Χρήστος Σμίας, ιατρός της αποθεραπείας των προβλημάτων έως 3 χρόνια πριν, τώρα η Ζωή Μπούσιου, η Άννα Βαρδή στα εξωτερικά ιατρεία, η Ελένη Γαβριηλάκη για τη σπουδαία έρευνά της, Βαρνάβας Κωνσταντίνου, Κύρα Παντελιάδου και άλλοι που πέρασαν και έφυγαν. 

. Από τα εργαστήρια Αποστολία Παπαλεξανδρή, Αλίκη Τσομπανάκου, Αναστασία Αθανασιάδου, Χρυσάνθη Βαδικόλια, Βασιλική Δούκα στο όνομα και των άλλων. .

 Από τους τεχνολόγους, εκ μέρους και των άλλων, η Ασημίνα Μπουίντα και η Βαρβάρα Ταχυνοπούλου. . Μίνα Φυλάκτου και οι προκάτοχοί της Ζαφείρης Πολυμενίδης και Λένα Παπακυριαζή στο εργαστήριο ιστοσυμβατότητας του Ιπποκρατείου. 

. ΚΙΝΗΤΡΑ 

. Η αγάπη για την επιστήμη, την έρευνα και τους ασθενείς, η αξιοπρέπεια και η ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των κόπων μας. Το αίσθημα προσφοράς. . ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ευγνωμοσύνη, που μας εμπιστεύονται τη ζωή τους και σεβασμός για τον δύσκολο αγώνα που δίνουν με γενναιότητα. Η σκέψη μας πάει σε όλους, ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Αγωνιζόμαστε αυτοί να είναι ολοένα λιγότεροι!


https://parallaximag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To dwrea-zois.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.