Παρακαλούνται

οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου και οι Δημότες να ενισχύσουν την προσπάθειά μας.

https://www.imerisia-ver.gr