Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Εκπαίδευση προσωπικού και ασθενών για την πρόληψη των λοιμώξεων στις ΜΤΝ – β’ μέρος


Χριστοδούλου Αθανάσιος
Νοσηλευτής ΤΕ, Mph, Κλινικός εκπαιδευτής ΜΤΝ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, Αλεξανδρούπολη

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς  είναι ευαίσθητοι στην εμφάνιση λοιμώξεων και η ευαισθησία  αυτή οφείλεται αφενός στο ουραιμικό περιβάλλον τους και αφετέρου στις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η μείωση της ευαισθησίας των ασθενών για λοιμώξεις μπορεί να επιτευχθεί με τη χορήγηση επαρκούς αιμοκάθαρσης,

τη διατήρηση καλού επιπέδου αιμοσφαιρίνης, την αποφυγή υπερφόρτωσης του ασθενούς με σίδηρο και τη χρήση μεμβρανών/φίλτρων αιμοκάθαρσης που ενεργοποιούν σε μικρότερο βαθμό το συμπλήρωμα και τα λευκά αιμοσφαίρια. 

Διάβασε εδώ το Α’ Μέρος: Εκπαίδευση προσωπικού και ασθενών για την πρόληψη των λοιμώξεων στις ΜΤΝ

Γιατί  οι Αιμοκαθαρόμενοι Ασθενείς είναι σε κίνδυνο για λοίμωξη; Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έχουν υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης, που οφείλεται στη συχνή χρήση των καθετήρων ή  την εισαγωγή των βελονών, για την πρόσβαση στην κυκλοφορία του αίματος, στο εξασθενημένο ανοσοποιητικό  τους σύστημα, καθώς και στη  συχνή παραμονή στο νοσοκομείο και  τις χειρουργικές  επεμβάσεις.

Λοιμώξεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Οι μολύνσεις του αίματος είναι μια επικίνδυνη επιπλοκή της αιμοκάθαρσης καθώς 1 στους 4 ασθενείς που κάνουν λοίμωξη του αίματος που προκαλείται από S. aureus (Staph)  μπορούν να  αντιμετωπίσουν επιπλοκές όπως η Ενδοκαρδίτιδα και η Οστεομυελίτιδα. Το συνολικό κόστος για κάθε λοίμωξη μπορεί να είναι πάνω από $ 20,000. Οι Μολύνσεις του αίματος μπορεί να προκαλέσουν σήψη (μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση).  Μέχρι 1 στους 5 ασθενείς με λοίμωξη πεθαίνουν μέσα σε 12 εβδομάδες. Η μείωση των λοιμώξεων των αιμοκαθαρόμενων ασθενών με σταφυλόκοκκο aureus επιτυγχάνεται με το screening των ασθενών υψηλού κινδύνου (αυτών με ιστορικό λοίμωξης από σταφυλόκοκκο aureus και αυτών που αιμοκαθαίρονται μέσω  κεντρικών καθετήρων) για φορεία στη μύτη, όπως επίσης με τη παρέμβαση για εκρίζωση της φορείας της μύτης με σταφυλόκοκκο aureus, στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY)  

Ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων από ηπατίτιδα Β και C. Η λοίμωξη του αίματος είναι μια  σοβαρή  λοίμωξη που μπορεί να συμβεί όταν  τα βακτήρια  ή άλλα μικρόβια εισέλθουν στο αίμα. Οι λοιμώξεις από Ηπατίτιδα Β και C είναι ιογενείς λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν χρόνια (δια βίου) νόσο. Οι ιοί της ηπατίτιδας Β και C μπορούν να ζήσουν  σε επιφάνειες και να εξαπλωθούν χωρίς ορατό αίμα. Ο τρόπος που τα βακτήρια μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος των  αιμακαθαρόμενων ασθενών είναι μέσω μιας αγγειακής προσπέλασης όπως ο καθετήρας, η φίστουλα ή το μόσχευμα.                                                             

Πρόληψη και θεραπεία ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C και HIV λοίμωξης γίνετε σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που εντάσσονται σε αιμοκάθαρση ή διακομίζονται από άλλη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και έχουν ή όχι κάνει εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για δείκτες ηπατίτιδας Β. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 3-6 μήνες ανάλογα με τον επιπολασμό της ηπατίτιδας Β στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Σε όλους τους ασθενείς που εντάσσονται σε αιμοκάθαρση ή διακομίζονται από άλλη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας C. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για 6 μήνες στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει μία μέτρηση αντισωμάτων με ELISA και ένα τεστ επιβεβαίωσης με περισσότερο ειδική εξέταση (RIBA).

Σε όλους τους ασθενείς που εντάσσονται σε αιμοκάθαρση ή διακομίζονται από άλλη μονάδα τεχνητού νεφρού θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για HIV λοίμωξη μετά όμως και από σύμφωνη γνώμη του αρρώστου. Από τη στιγμή που ο ασθενής υποβάλλεται σε πρόγραμμα χρόνιας περιοδικής αιμοκάθαρσης το screening για HIV δεν συνιστάται.Τα  Γενικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης αιματογενώς παθογόνων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς περιλαμβάνουν κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να εφαρμόζονται και στις μονάδες αιμοκάθαρσης, όπως ο καθαρισμός και η απολύμανση των εργαλείων των μηχανημάτων και των διαφόρων επιφανειών μετά  από κάθε συνεδρίας αιμοκάθαρσης, την απαγόρευση του δανεισμού αντικειμένων μεταξύ των ασθενών, το συχνό πλύσιμο των χεριών και τη χρησιμοποίηση γαντιών μιας χρήσης όπως και τη χρήση μάσκας για προστασία του προσώπου και των ματιών.                                                    

Οι Αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με θετικό αυστραλιανό αντιγόνο θα πρέπει να αιμοκαθαίρονται σε ξεχωριστό δωμάτιο (κίτρινη μονάδα) με συγκεκριμένα μηχανήματα τεχνητού νεφρού. Η πρόληψη της μετάδοσης ηπατίτιδας C στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς συνιστάται να γίνεται με τα γενικά μέτρα αιμοκάθαρσης, ενώ αιμοκάθαρση σε ξεχωριστό δωμάτιο με καθορισμένο νοσηλευτικό προσωπικό συνιστάται μόνο σε μονάδες με υψηλό επιπολασμό ηπατίτιδας C.                                                                       

Παθητική ανοσοποίηση ή παθητική – ενεργητική ανοσοποίηση εναντίον της ηπατίτιδας Β θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά την λόγω ατυχήματος μόλυνση (inoculation) του νοσηλευτικού/ιατρικού προσωπικού ως προληπτική θεραπεία (στο υγιές προσωπικό και στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς εάν έχουν εμβολιασθεί και δεν έχουν ανταποκριθεί στον εμβολιασμό). Σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των μονάδων τεχνητού νεφρού θα πρέπει να γίνεται ενεργητική ανοσοποίηση εναντίον του ιού της ηπατίτιδας Β. Η χορήγηση των εμβολίων θα πρέπει να γίνεται είτε σε διάστημα 0,1,6 μήνες ή σε 0,1, 2 και 12 μήνες. Στους εμβολιαζόμενους θα πρέπει να προσδιορίζεται ο τίτλος των αντισωμάτων και να γίνονται επιπρόσθετη χορήγηση εμβολίου σε αυτούς που δεν ανέπτυξαν προστατευτικούς τίτλους αντισωμάτων (≥10mIU/ml) (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY).  

Η Πρόληψη και η θεραπεία φυματίωσης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς επιτυγχάνεται  σε όλους του υψηλού κινδύνου ασθενείς (π.χ. ανοσοκατασταλμένοι, υποθρεπτικοί κ.α) στους οποίους θα πρέπει να γίνεται mantoux, η δε φυματίωση δε θα πρέπει να αποκλείεται όταν η mantoux είναι αρνητική. Όλοι οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με ανεξήγητο πυρετό, απώλεια βάρους, ανορεξία, ηπατομεγαλία, ανεξήγητές πνευμονικές διηθήσεις, πλευριτικό υγρό, ασκίτη ή λεμφαδενοπάθεια θα πρέπει να αξιολογούνται επισταμένως για ύπαρξη ενεργούς φυματίωση. Θεραπεία προφύλαξης για φυματίωση συνιστάται να χορηγείται στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που έχουν θετική mantoux. Ασθενείς με αρνητική mantoux θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά αντιφυματική αγωγή εάν έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον με κλινικά ενεργή φυματίωση. Οι αρχές της αντιφυματικής αγωγής στο γενικό πληθυσμό εφαρμόζονται και στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς αλλά δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες που να καθορίζουν το καταλληλότερο θεραπευτικό σχήμα γι΄ αυτούς. Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς απαιτείται προσαρμογή των δόσεων για τα περισσότερα αντιφυματικά φάρμακα (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY).


Βασικά βήματα στη Φροντίδα Fistulas / μοσχεύματος   

Η Διαδικασία σύνδεσης του ασθενή απαιτεί να πλύνετε το σημείο παρακέντησης, να εκτελέσετε την υγιεινή των χεριών, να βάλετε  ένα νέο, καθαρό ζευγάρι γάντια, και να φορέστε κατάλληλη προστασία προσώπου. Στη συνέχεια εφαρμόστε στο δέρμα αντισηπτικό και αφήστε το να στεγνώσει ! Εισάγετε τη βελόνα χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική και στερεώστε την βελόνα αφού πρώτα ελέγξετε την λειτουργικότητά της. Τέλος αφαιρέστε τα γάντια και εκτελέστε την υγιεινή των χεριών. Η άσηπτη τεχνική σημαίνει, προσέχοντας ιδιαίτερα να μην μολύνουν το συρίγγιο ή μόσχευμα πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνδεσης ή την αποσύνδεση.

Η Διαδικασία Αποσύνδεσης του ασθενή απαιτεί να εκτελέστε την υγιεινή των χεριών, να βάλετε ένα νέο, καθαρό ζευγάρι γάντια και να φοράτε κατάλληλη προστασία προσώπου. Αφαιρέστε τις βελόνες χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική και εφαρμόστε καθαρή γάζα / επίδεσμο στο σημείο παρακέντησης. Συμπιέστε το σημείο παρακέντησης με καθαρά γάντια μέχρι να γίνει αιμόσταση. Τέλος αφαιρέστε τα γάντια και εκτελέστε την υγιεινή των χεριών.

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης των αγγειακών προσπελάσεων σημασία έχει η δημιουργία φίστουλας, σε ασθενείς που είναι δυνατόν, ως αγγειακή προσπέλαση όπως και επί ύπαρξης ως μόνιμη αγγειακή προσπέλαση φίστουλας ή μοσχεύματος θα  πρέπει οι ασθενείς να προσαρμόζουν κατάλληλα τις συνθήκες υγιεινής τους, να καθαρίζεται το δέρμα πριν την χρησιμοποίηση (παρακέντηση) της φίστουλας, να χρησιμοποιείται άσηπτη τεχνική για την παρακέντηση των μοσχευμάτων και να υπάρχει καλή εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού για την παρακέντηση της φίστουλας (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY). 

Για τη Θεραπεία λοίμωξης της αγγειακής προσπέλασης η τοπική φλεγμονή της φίστουλας χωρίς πυρετό και χωρίς βακτηριαιμία θα πρέπει να θεραπεύεται με το κατάλληλο αντιβιοτικό για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Η λοίμωξη της φίστουλας με πυρετό και ή βακτηριαιμία θα πρέπει να θεραπεύεται με κατάλληλα αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και για 4 εβδομάδες (μεγαλύτερο διάστημα απαιτείται αν υπάρχει μεταστατική λοίμωξη), ενώ θα πρέπει να αλλάζεται και η θέση παρακέντησης της. Χειρουργική επέμβαση της φίστουλας απαιτείται σε περιπτώσεις επιμολυσμένων θρόμβων ή σηπτικών εμβόλων. Λοίμωξη των μοσχευμάτων θα πρέπει να θεραπεύεται με κατάλληλα αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και για διάρκεια 2-4 εβδομάδες (η χρονική διάρκεια εξαρτάται από την εμφάνιση βακτηριαιμίας) και συνήθως χρειάζεται και χειρουργική παρέμβαση (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY).   

  

Βασικά βήματα στην Φροντίδα του κεντρικού  καθετήρα.  

  Η Διαδικασία σύνδεσης Καθετήρα  του ασθενή απαιτεί να εκτελέσετε την υγιεινή των χεριών, να βάλετε ένα νέο, καθαρό ζευγάρι γάντια και να φοράτε κατάλληλη προστασία προσώπου. Εφαρμόστε αντισηπτικό του ομφαλού του καθετήρα και αφήστε το να στεγνώσει. Συνδέστε τον καθετήρα στις γραμμές αίματος χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική και ελευθερώστε τα clamp του καθετήρα. Τέλος αφαιρέστε τα γάντια και εκτελέστε την υγιεινή των χεριών.                                    

Η Διαδικασία Αποσύνδεσης του Καθετήρα του ασθενή απαιτεί να εκτελέσετε την υγιεινή των χεριών να βάλετε ένα νέο, καθαρό ζευγάρι γάντια και να φοράτε κατάλληλη προστασία προσώπου. Αποσυνδέστε τον καθετήρα από τις γραμμές αίματος χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική. Εφαρμόστε αντισηπτικό του ομφαλού του καθετήρα και αφήστε το να στεγνώσει. Εφαρμόστε διάλυμα που εξασφαλίζει την βατότητα των αυλών και τοποθετήστε τα πώματα με χρήση άσηπτης τεχνικής. Βεβαιωθείτε ότι τα σκέλη του καθετήρα παραμένουν κλειστά, αφαιρέστε τα γάντια και εκτελέστε την υγιεινή των χεριών. 

  Η Φροντίδα του σημείου εξόδου του κεντρικού  καθετήρα του ασθενή απαιτεί να εκτελέσετε την υγιεινή των χεριών, να βάλετε ένα νέο, καθαρό ζευγάρι γάντια και να φοράτε μάσκα για το πρόσωπο εάν απαιτείται. Εφαρμόστε αντισηπτικό στο σημείο εξόδου τον καθετήρα και αφήστε το να στεγνώσει. Εφαρμόστε αντιμικροβιακή αλοιφή και στη συνέχεια εφαρμόστε καθαρό επίθεμα  στο σημείο εξόδου.Τέλος αφαιρέστε τα γάντια και εκτελέστε υγιεινή των χεριών.

Πρόληψη και αντιμετώπιση της λοίμωξης των κεντρικών καθετήρων. Σε όλους τους ασθενείς με λοίμωξη της αγγειακής προσπέλασης, πριν την έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικά, θα πρέπει να λαμβάνονται δύο ξεχωριστά δείγματα καλλιεργειών αίματος από περιφερική φλέβα. Η τοποθέτηση των μονίμων κεντρικών καθετήρων αιμοκάθαρσης θα πρέπει να γίνεται με χειρουργική προσέγγιση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κάτω από άσηπτες συνθήκες. Η σύνδεση και αποσύνδεση των κεντρικών καθετήρων αιμοκάθαρσης, αλλά και οποιεσδήποτε παρεμβάσεις σε αυτούς θα πρέπει να γίνουν με άσηπτες συνθήκες από εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και με τοποθέτηση μάσκας στον άρρωστο. Οι κεντρικοί καθετήρες αιμοκάθαρσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Αιμοκαθαιρόμενοι που έχουν προσωρινό κεντρικό καθετήρα αιμοκάθαρσης και εμφανίζουν λοίμωξη εξ΄ αυτού, ο καθετήρας θα πρέπει να απομακρύνεται και το άκρο του να στέλνεται για καλλιέργεια.  Λοίμωξη εξόδου σε κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες θα πρέπει να θεραπεύεται για 2 εβδομάδες με το κατάλληλο αντιβιοτικό (4 εβδομάδες σε περίπτωση βακτηριαιμίας). Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας θα πρέπει να απομακρύνεται εάν υπάρχει λοίμωξη του τούνελ ή ο άρρωστος έχει ενδείξεις λοιμώξεως για πάνω από 36 ώρες. Εάν ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας δεν απομακρυνθεί παρά την βακτηριαιμία συνιστάται παγίδευση του καθετήρα με αντιβιοτικό, μετά την αιμοκάθαρση, για 2 εβδομάδες σε συνδυασμό με ενδοφλέβια χορήγηση του αντιβιοτικού (HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY).  

Διαθέστε ατομικά υλικά σε κάθε ασθενή

Οποιοδήποτε υλικό που λαμβάνει κάθε ασθενής στη μονάδα αιμοκάθαρσης μπορεί να μολυνθεί. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη μονάδα αιμοκάθαρσης θα πρέπει είτε να απορρίπτονται, ή να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται  πριν μεταφερθούν σε ένα κοινό καθαρό χώρο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλον ασθενή. Αχρησιμοποίητα φάρμακα ή προμήθειες που  λαμβάνονται στη μονάδα αιμοκάθαρσης δεν πρέπει να επιστραφούν σε ένα κοινό καθαρό χώρο (π.χ., φιαλίδια ,φάρμακα, σύριγγες, τολύπια ). 

Η Ασφαλής Χρήση των Φιαλιδίων φαρμακευτικής αγωγή του ασθενή απαιτεί να προετοιμάσετε όλες τις επιμέρους δόσεις των φαρμάκων του ασθενούς σε ένα  καθαρό χώρο, μακριά από τη αίθουσα αιμοκάθαρσης. Η παρασκευή των δόσεων να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τη στιγμή της χρήσης τους. Μην μεταφέρετε φάρμακα από σταθμό σε σταθμό και μην προετοιμάζετε ή αποθηκεύεται φάρμακα στην αίθουσα αιμοκάθαρσης. Το CDC συστήνει στις εγκαταστάσεις αιμοκάθαρσης: <<Χρησιμοποιήστε φιαλίδια μίας δόσης όποτε είναι δυνατόν και απορρίψτε  αμέσως μετά τη χρήση.>>  

 Οι Κατευθυντήριες γραμμές για τα Φάρμακα απαιτούν να μην χρησιμοποιείτε το ίδιο καλάθι  φαρμακευτικής αγωγής για να παραδώσετε τα φάρμακα σε πολλούς ασθενείς, όπως και να μη μεταφέρετε φιαλίδια από φάρμακα, σύριγγες, τολύπια εμποτισμένα με οινόπνευμα, ή προμήθειες στις τσέπες σας. Βεβαιωθείτε ότι προετοιμάσατε το φάρμακο  σε καθαρό χώρο μακριά από το σταθμό του ασθενούς και να το μεταφέρετε στο σταθμό του ασθενούς, για αυτόν τον ασθενή, μόνο κατά τη στιγμή της χρήσης.

Ξεχωρίστε καθαρές από μολυσμένες περιοχές. Οι Καθαρές περιοχές θα πρέπει να  χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, το χειρισμό και την αποθήκευση των φαρμάκων και των αχρησιμοποίητων προμηθειών και εξοπλισμού. Η ΜΤΝ  θα πρέπει να έχει καθαρή  περιοχή φαρμάκου και καθαρούς χώρους εφοδιασμού. Ως μολυσμένες θα αντιμετωπίζονται οι περιοχές όπου χρησιμοποιούνται προμήθειες και εξοπλισμός. Μην χειρίζεστε ή αποθηκεύετε φάρμακα ή καθαρές προμήθειες στην ίδια περιοχή, όπου χρησιμοποιούνται εξοπλισμός ή δείγματα αίματος.

Θυμηθείτε: Οι σταθμοί θεραπείας είναι μολυσμένες περιοχές!  

  Ο Καθαρισμός και απολύμανση της Μονάδας Αιμοκάθαρσης μειώνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της λοίμωξης. Ο καθαρισμός γίνεται με τη χρήση απορρυπαντικού, νερού και  τριβής, για  την απομάκρυνση του αίματος, των σωματικών υγρών και άλλων ρυπαντών  από αντικείμενα και επιφάνειες. Η απολύμανση είναι μια διαδικασία που σκοτώνει πολλά ή όλα τα υπόλοιπα μικρόβια που προκαλούν λοίμωξη και βρίσκονται σε καθαρές επιφάνειες και αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε ένα καταχωρημένο στην EPA απολυμαντικό του νοσοκομείου και ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για τη σωστή αραίωση. Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού & απολύμανσης.

Ασφαλής χειρισμός των φίλτρων αιμοκάθαρσης και των σωληνώσεων αίματος απαιτούν πριν από την αφαίρεση ή τη μεταφορά χρησιμοποιημένων συσκευών διάλυσης και των σωληνώσεων αίματος να καλύψετε τη θύρα του φίλτρου με το καπάκι της συσκευής και να κλείσετε το σφιγκτήρα των σωληνώσεων αίματος. Ακολούθως τοποθετήστε όλες τις χρησιμοποιημένες συσκευές διάλυσης και τις σωληνώσεις αίματος σε στεγανά δοχεία για τη μεταφορά από το σταθμό για επανεπεξεργασία ή για απόρριψη. Εάν οι συσκευές διάλυσης επαναχρησιμοποιούνται, ακολουθήστε δημοσιευμένες μεθόδους  για επανεπεξεργασία. (π.χ. πρότυπα AAMI) (AAMI is the Association for the Advancement of Medical Instrumentation).

Επίλογος  

Οι πρακτικές ελέγχου λοιμώξεων για τις ΜΤΝ απαιτούν όπως κανένα τρόφιμο ή ποτό  μέσα στη μονάδα, περιορισμένες  οικογενειακές επισκέψεις, πλύσιμο των χεριών και χρήση  απολυμαντικού και διπλή  ενσάκιση για τα επικίνδυνα και μολυσματικά σκουπίδια. Επίσης, απολύμανση του εξοπλισμού αιμοκάθαρσης και των διαρροών αίματος, διασφάλιση ότι ο εξοπλισμός είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και τοποθετείτε  στους  σωστούς αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα συνεχής παρακολούθηση του προσωπικού για την κατάσταση των ασθενών,  σαφή προσδιορισμό των καθαρών και βρώμικων περιοχών  στην μονάδα και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με προφυλάξεις για να αποτραπεί η μετάδοση λοίμωξης μέσα και έξω από την μονάδα. Οι εσωτερικοί έλεγχοι μαζί με τα διορθωτικά σχέδια δράσης και η στενή επίβλεψη των νέων και άπειρων μελών του προσωπικού θα πρέπει να συμβαίνει μαζί με μια ισχυρή επαγγελματική και υπηρεσιακή καθοδήγηση  για το προσωπικό και  με ένα ολοκληρωμένο  σχέδιο εγκατάστασης. Σωστή προστασία για το προσωπικό με ιδιαίτερη προσοχή σε πίνακες ελέγχου αιμοκάθαρσης σε σχέση με τις διαρροές αίματος (περιοχές υψηλής αφής). Επίδεσμοι και αντισηπτικά που να είναι συμβατά με τον καθετήρα και αποτελεσματικά.                                                               

https://www.nephron.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To dwrea-zois.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.